Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 476, 486, 496.

Moryń, dnia 26 stycznia 2016 r.

GMOŚ. 6840.3.2015/2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłaszam na dzień 30 marca 2016 r. na godz. 10-tą II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie:

 1. Działka nr 471 o pow. - 1026m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00005081/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi   powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną oraz ciąg pieszo-jezdny. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie  ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 472 o pow. - 1053m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00005081/2, stanowiąca nieruchomość gruntową znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej - ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną oraz ciąg pieszo-jezdny. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 473 o pow. - 1055m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00005081/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej - ul. Odrzańskiej  poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną.  Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczna,  wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 474 o pow. - 1054m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –  ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię, wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód    opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia  się jako słaby.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 

 1. Działka nr 475 o pow. - 1159m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi  powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną . Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczną , wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 478 o pow. - 1168m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd  ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz  pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka  uzbrojona jest  w  sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia  się jako średni.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 479 o pow. - 1050m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi:   niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka   uzbrojona w  sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz  odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 480 o pow. - 1050m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią:  niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną . Dojazd  ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 481 o pow. - 1050m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi  powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 482 o pow. - 1397m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y0003362877, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią:  niezabudowane tereny przeznaczone pod  zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną ,  niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 484 o pow. -  927m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby.  Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka uzbrojona w  sieć elektroenergetyczną posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Odrzańskiej. Stopień  wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako dobry.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 485 o pow. - 1025m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji,  tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka uzbrojona w  sieć elektroenergetyczną posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Odrzańskiej. Stopień  wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako dobry.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 491 o pow. - 1132m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo- jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 492 o pow. - 1120m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod  zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –  ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie  ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 493 o pow. - 1078m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 494 o pow. - 1542m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią:  niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd  ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i  ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia  się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 495 o pow. - 1520m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z  lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo- jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 1. Działka nr 497 o pow. - 1783m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi  powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –  ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zieleń urządzona o charakterze niepublicznym - parkowa ,oznaczona w jednostce planistycznej jako 5 MN. Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 • zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
 • zakaz grodzenia terenu,
 • dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z podstawową funkcją terenu ( ławki, stoliki, wiaty)
 • urządzenie zieleni z uwzględnieniem nasadzeń gatunkami rodzimych drzew i krzewóworaz ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej:
 • lokalizacja awaryjnej studni publiczne,
 • oświetlenie terenu elektroenergetyczną linią kablową 0,4 KW.
 1. Działka nr 476 o pow. - 175m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt typowy dla pasów drogowych i ciągów pieszo-jezdnych. Teren działki plaski. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ciąg pieszo - jezdny niepubliczny, oznaczona w jednostce planistycznej jako 7 KP.

 1. Działka nr 486 o pow. - 4902m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w  pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowa jednorodzinna, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej. Dojazd ocenia się jako dobry. Lokalizację szczegółową ocenia się jako  dobrą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki typowy dla pasów drogowych. Teren działki zróżnicowany: płaski i z lekkim  spadkiem. Działka nie jest  uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Stopień  wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej w kontekście przeznaczenia nieruchomości przyległych ocenia się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga wewnętrzna niepubliczna, strefa ruchu uspokojonego, oznaczona w jednostce planistycznej jako 6 KDW.

 1. Działka nr 496 o pow. - 317m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny przeznaczone pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd  ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki typowy dla pasów drogowych i ciągów pieszych. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest  uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ciąg pieszo-jezdny niepubliczny, oznaczona w jednostce planistycznej jako 8 KX.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – sprzedaż na własność.

 

Cena wywoławcza -  1.021.029,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych).Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat (aktualnie wynosi 23%).

Minimalne postąpienie- 10.220,00 zł

Obciążenia i zobowiązania – nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Miejsce przetargu - Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Wysokość wadium - 51.052,00 zł, płatne w terminie do 25 marca 2016 r. w Banku  Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia w dniu  zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie  jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanych nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. (91) 466 79 54 fax. (91) 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip.moryn.pl oraz tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Moryń.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-01-2016 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 26-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-01-2016 08:49