Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 89/1 obręb Gądno, gmina Moryń" 2017-11-21 14:25
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-09-28 08:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń 2017-09-07 14:52
dokument Burmistrz Morynia ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017 - 2023 2017-08-25 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na ?rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej..." 2017-08-23 12:41
dokument Obwieszczenie o szczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 125 przy ul. Lipowej w Moryniu na terenie działek o nr ewid. 616, 834/1 obręb Przyjezierze II" 2017-05-25 09:08
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej 'Nowe Objezierze' w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2017-05-22 08:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko - część 2 - Gmina Moryń" 2017-04-24 13:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki ? Trzcińsko ? część 2 ? Gmina Moryń na terenie działek o nr ewid.: 98/1, 98/6 obręb Klępicz, nr 245 obręb Nowe Objezierze, nr 183/2 obręb Stare Objezierze, nr 68/15 i 144 obręb Przyjezierze, nr 28, 21 i 7/17 obręb Młynary, gmina Moryń" 2017-03-22 11:19
dokument Obwieszczenie (uzupełniające) Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomieskim 2017-03-16 09:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Osinów Dolny oraz Cedynia na terenie działek o nr ewid.: 239/12, 164/3, 258, 63/3, 161/1, 68/1, 72/5, 64/1, 65/4, 73, 3, 320, 307, 10/3, 25/1, 20/3, 20/1, 14, 318/2, 323, 267/2, 267/1, 271, 280, 316 obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia 2017-03-07 09:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "rozbudowie szkoły podstawowej w Piasku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 380 obręb Piasek, gmina Cedynia." 2017-01-23 14:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie wiaty rekreacyjnej na terenie działki o nr ew. 306/44 obręb Goszków, gmina Mieszkowice" 2017-01-20 09:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-13 11:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie ciągu pieszo ? rowerowego od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 124 i 126 w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia". 2017-01-09 14:51
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". 2017-01-04 09:55