Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2018-01-17 08:00
dokument Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych 2018-01-12 14:21
dokument Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2018-01-16 13:47
dokument Zarządzenie Nr 98/2017w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2018-01-17 07:52
dokument Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2016 Burmistrza Morynia z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2018-01-17 07:42
dokument Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2018-01-16 14:00
dokument Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-01-17 08:10
dokument Zarządzenie Nr 94/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2017-12-21 13:07
dokument Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu 2017-12-21 13:05
dokument Zarządzenie Nr 92/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu 2017-12-05 08:49
dokument Zarzązenie Nr 91/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2018-01-16 13:55
dokument Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności składników majątkowych oraz nieodpłatnego przekazania zbędnych środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Moryniu 2017-11-27 09:13
dokument Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń 2017-11-03 14:25
dokument Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-11-07 12:27
dokument Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potzeby prowadzonych postępowań 2017-11-09 14:11
dokument Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Moryń 2017-10-13 09:46
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-10-18 09:38
dokument Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-10-18 09:37
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 09:36
dokument Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-10-18 09:33
dokument Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2017-09-29 13:23
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-02-09 11:27
dokument Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 44/1, położona w obrębie Gądno) 2017-09-29 13:14
dokument Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-10-18 09:30
dokument Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 2017-10-18 09:25
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2017-10-18 09:23
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXV/200/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 09:20
dokument Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-10-18 13:48
dokument Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-09-25 09:13
dokument Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego 2017-10-18 09:17
dokument Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 09:14
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie ustalenia ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej 2017-08-29 10:11
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie ustalenia ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej 2017-08-29 10:16
dokument Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00079-65151-UM1600138/16 pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia" 2017-10-18 09:12
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-08-10 14:00
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-08-10 14:00
dokument Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:31
dokument Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę(część działki niezabudowanej nr 252/1 o pow. 22,5 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń) 2017-07-31 13:14
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2017-10-18 08:29
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2017-10-18 08:27
dokument Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-07-13 13:30
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do V rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań 2017-07-10 07:56
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:25
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2017-10-18 08:24
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIV/186/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 08:22
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-06-22 14:33
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych 2017-10-18 08:20
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawała II w Moryniu oraz absolwentom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2017-10-18 08:18
dokument Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2017-06-12 15:09
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-06-12 15:08
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-06-06 12:11
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:15
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-05-29 13:33
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-05-18 12:54
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIII/175/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 08:13
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:09
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-04-28 14:27
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań 2017-04-28 13:15
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2017-10-18 08:07
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 2017-10-18 08:04
dokument Zarządzenie 36/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-04-10 13:27
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-04-10 13:11
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie przekazania w administrowanie świetlic wiejskich (Gądno) 2017-10-18 08:02
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:00
dokument Zarzązenie Nr 32/2017 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu 2017-04-28 13:19
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXII/166/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 07:55
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Stat 200 stanowiącego własnośći Gminy, w celu jego złomowania 2017-10-18 07:52
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie przekazania w administrowanie świetlic wiejskich 2017-10-18 07:48
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-03-23 14:21
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2017-03-23 14:07
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2017-04-10 08:55
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę częśći działki nr 107/1 o pow. 114m2, obręb Witnica 2017-10-18 07:46
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. 2017-03-13 12:09
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2017-10-18 07:44
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 07:42
dokument Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2017 r. 2017-02-27 12:45
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-02-27 13:56
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2017-02-27 13:56
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie zminy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-10-17 13:09
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych 2017-02-21 14:39
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2017-02-16 12:35
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2017-02-16 12:38
dokument Zarządzenie 14/2017 w sprawie ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej 2017-02-15 13:40
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2017-02-10 11:08
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-10-17 13:08
dokument Zarządzenie 11/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2017-02-08 13:55
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2017-10-17 13:06
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 17 stycznia 2017 r. na wsparcie rezlizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku bulicznego i o wolontariacie 2017-02-02 12:17
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-17 13:05
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXI/157/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-17 13:03
dokument Zarzązenie Nr 6/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań. 2017-01-31 14:42
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2017-01-19 13:41
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku 2017-10-17 12:59
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej i biegaczy, tenisa ziemnego, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), ratownictwa i ochrony ludności, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych - żeglarstwa w 2017 r. 2017-01-17 12:36
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2017-10-17 12:56
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017 2017-10-17 12:55