Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.


Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 22 czerwca 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród i stypendiów wyróżniającym się uczniom i nauczycielom.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dot. interpelacji.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Prezentacja projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2016 rok.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 11. Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2015 , informacji o stanie mienia.
 12. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 13. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2016 .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 16. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie,
  • Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu oraz poniżej w Plikach do Pobrania,
  • b) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu,
  • Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem :http://www.bip.moryn.pl/strony/5887 dhtml,
  • c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 59/5 obr. Moryń),
  • d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 44/1 obr. Gądno),
  • e) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń,
  • f) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dla nauczycieli,
  • doradców zawodowych oraz socjoterapeutów w szkołach prowadzonych przez Gminę Moryń,
  • g) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  • h) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017.
 17. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Morynia.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania:

 • Materiały sesyjne - pobierz (PDF)
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. - pobierz (PDF)
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu - pobierz (PDF)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-06-2017 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 06-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 08-06-2017 12:41