Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV/177/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2016 2017-07-03 11:15
dokument Uchwała Nr XXIV/178/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-07-03 11:14
dokument Uchwała Nr XXIV/179/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie 2017-07-03 11:14
dokument Uchwała Nr XXIV/180/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2017-07-03 11:01
dokument Uchwała Nr XXIV/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomośći 2017-07-03 10:59
dokument Uchwała Nr XXIV/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomośći 2017-07-03 10:58
dokument Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2017-07-03 10:57
dokument Uchwała Nr XXIV/184/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradców zawodowych oraz socjoterapeutów w szkołach prowadzonych przez Gminę Moryń 2017-07-03 10:56
dokument Uchwała Nr XXIV/185/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków cześciowego lub człkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-07-03 10:54
dokument Uchwała Nr XXIV/186/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-07-03 10:51
dokument Uchwała Nr XXIV/187/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wspisanych do rejestru zabytków - epitafium w Moryniu 2017-07-03 10:50
dokument Uchwała Nr XXIV/188/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-07-03 10:48
dokument Uchwała Nr XXIV/189/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Morynia 2017-07-03 10:47