Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/201/2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-09-25 09:41
dokument Uchwała Nr XXV/200/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-09-25 09:38
dokument Uchwała Nr XXV/199/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-09-25 09:37
dokument Uchwała Nr XXV/198/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół pw. Narodzenia NMP w Starym Objezierzu 2017-09-25 09:35
dokument Uchwała Nr XXV/197/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OPS Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania 2017-09-25 09:33
dokument Uchwała Nr XXV/196/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnośći za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-09-25 09:32
dokument Uchwała Nr XXV/195/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Moryń i Gminą Chojna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego 2017-09-25 09:26
dokument Uchwała Nr XXV/194/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2017-09-25 09:24
dokument Uchwała Nr XXV/193/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 30, obręb Gądno) 2017-09-25 09:22
dokument Uchwała Nr XXV/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 32, obręb Gądno) 2017-09-25 09:21
dokument Uchwała Nr XXV/191/2017 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2017-09-25 09:18
dokument Uchwała Nr XXV/190/2017 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Sp. z o. o., zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 2017-09-25 09:17