Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń

Moryń, 22 marca 2018 r.

GMOŚ.6840.19.2017.2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń.
 2. Księga wieczysta nr Nr SZ1Y00053439/8.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami innymi niż mieszkalne ( 4 garaże blaszane ). Działka utwardzona jest płytami jombo i ogrodzona jest z trzech stron siatką w ramkach z kątownika. Ramki umocowane są na słupkach osadzonych w fundamencie wraz z cokołem. Ogrodzenie od nieruchomości nr 60 i nr 61/2 wchodzi w teren wymienionych działek. Przez teren wycenianej działki przebiegają przewody energetyczne w poprzek działki, posadowione w gruncie i kończą się na tablicy energetycznej w garażu czwartym od działki 53/2. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo dobre. Stworzone są warunki do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i do linii energetycznej. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako Bi.
 4. Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości:
  • przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego,
  • Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się ww. działka, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy,
  • sprzedaż na własność,
  • wolna od zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza działki – 22.000,00 zł
 6. Wysokość wadium – 1.100,00 zł, płatne w terminie do 23 kwietnia 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 7. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 8. Minimalne postąpienie- 220,00 zł
 9. Terminy niedoszłych do skutku przetargów:
  • I - 29.11.2017 r.,
  • II - 09.02.2018 r.
 10. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 26 kwietnia 2018r. o godz. 10-tej , II przetarg ustny ograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Uzasadnienie przetargu ograniczonego- z uwagi na brak dojazdu do działki 59/5 obręb 1 miasta Moryń postanowiono dopuścić do przetargu osoby i podmioty będące właścicielami działek sąsiednich przylegających do ww. działki.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 91 466 79 55 lub 091 466 79 54, Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-03-2018 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 22-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2018 09:44