Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 32 o pow. 0,1016 ha, położona w obrębie Gądno

Moryń, 17 kwietnia 2018 r.

GMOŚ.6840.3.2017.2018

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 32 o pow. 0,1016 ha, położona w obrębie Gądno.
 2. Księga wieczysta - Nr w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00051075/4
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, sklasyfikowana jako N, położona na obrzeżach wsi. Kształt działki regularny. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
 4. Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości:
  • przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
  • Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się ww. działka, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy,
  • sprzedaż na własność,
  • wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości - 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).
 6. Wysokość wadium - 825,00 zł, płatne w terminie do 18 maja 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 7. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 8. Minimalne postąpienie - 170,00 zł
 9. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: - nie dotyczy
 10. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu - 22 maja 2018 r. o godz. 11-tej , I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycji oraz na własny koszt wznowi granice nabywanej nieruchomości. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54 Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-04-2018 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2018 13:22