Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Nr 290 o pow. 0,08 ha sklasyfikowana jako W i Nr 291 o pow. 0,06 ha, sklasyfikowana jako droga

Moryń, 30 maja 2018 r.

GMOŚ.6840.1.2018

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości– działki niezabudowane:
  • Nr 290 o pow. 0,08 ha sklasyfikowana jako W;
  • Nr 291 o pow. 0,06 ha, sklasyfikowana jako droga;
  • położone w obrębie Przyjezierze II, gmina Moryń.
 2. Księgi wieczyste Nr SZ1Y/000601168/9, Nr SZ1Y/00058044/7
 3. Opis nieruchomości:
  • Ww. działki mają kształt regularny, wydłużony zbliżony do prostokąta.
  • Nieruchomości położone wśród gruntów rolniczych niezabudowanych.
  • Lokalizacja działek- dobra.
  • Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.
 4. Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości:
  • działki przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
  • Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajdują się ww. działki, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy,
  • sprzedaż na własność,
  • wolne od obciążeń i zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości:
  • Działka nr 290- 3.300,00 zł.
  • Działka nr 291- 2.500,00 zł.
 6. Wysokość wadium:
  • Działka nr 290- 165,00 zł.
  • Działka nr 291- 125,00 zł.
  • płatne w terminie do 3 lipca 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej.Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 7. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 8. Minimalne postąpienie:
  • Działka nr 290- 40,00 zł.
  • Działka nr 291- 30,00 zł.
 9. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy
 10. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 9 lipca 2018 r. o godz. 10-tej, I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją oraz wznowi granice geodezyjne nabywanych nieruchomości. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 91 466 79 54 lub 91 466 79 55, Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-05-2018 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Waszak 30-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-06-2018 08:52