Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Moryń, 11 czerwca 2018 r.

GMOŚ.6840.23.2018

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń. Z własnością lokalu związany jest udział w gruncie i częściach wspólnych w budynku wynoszący 317/3000 części.
 2. Księga wieczysta Nr SZ1Y/00025806/7.
 3. Opis nieruchomości:
  • Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni. Stolarka okienna drewniana, tynki cementowo-wapienne, podłogi drewniane, ogrzewanie– piec kaflowy. Brak urządzeń wodno- kanalizacyjnych w lokalu.
  • Lokalizacja nieruchomości dobra.
 4. Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dotyczących nieruchomości:
  • nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
  • Gmina Moryń nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się ww. działka, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy,
  • sprzedaż na własność,
  • wolne od obciążeń i zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, działka nr 154 - 21.000,00 zł.( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
 6. Wysokość wadium: - 1.050,00 zł. (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) płatne w terminie do 12 lipca 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 7. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.
 8. Minimalne postąpienie: - 210,00 zł. ( słownie: dwieście dziesięć złotych).
 9. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy.
 10. 10.Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 18 lipca 2018 r. o godz. 10-tej, I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 91 466 79 54 lub 91 466 79 55, Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-06-2018 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Waszak 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-06-2018 08:55