Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz

Moryń, 20 czerwca 2018 r.

GMOŚ.6840.20.2017.2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości -  działka zabudowana nr 149/25 o pow. 0,0306  ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz .
 2. Księga wieczysta nr Nr SZ1Y/00035328/5
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym jednokondygnacyjnym, wolno stojącym niepodpiwniczonym. Wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek w złym stanie technicznym, część ściany konstrukcyjnej i stropu uległa zawaleniu, stolarka okienna i wrota zniszczone, niekompletne. Działka zabudowana na całej powierzchni. Powierzchnia zabudowy - 306 m², w tym udział gminy wynosi 3333/10000 części. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako B.
 4. Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości:
  • przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
  • Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się ww. działka, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy,
  • sprzedaż na własność,
  • wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości– 3.000,00 zł. ( słownie: trzy tysiące złotych).
 6. Wysokość wadium– 150,00 zł. ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych) płatne w terminie do 24 lipca 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 7. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 8.  Minimalne postąpienie- 30,00 zł. (słownie: trzydzieści złotych).
 9. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: I ustny przetarg nieograniczony – 07 maja 2018 r., II ustny przetarg nieograniczony- 11 czerwca 2018 r.
 10. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 27 lipca 2018r. o godz. 10-tej, III przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją oraz na własny koszt wznowi granice nabywanej nieruchomości. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54, Fax. 091 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-06-2018 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Waszak 20-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2018 15:01