Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ewidencja kąpielisk - Karta kąpieliska 2018

II. Karta kąpieliska

  1. Informacje podstawowe

 

Lp.

Informacje podstawowe

Kąpielisko śródlądowe w Moryniu

Kod kąpieliska1)   3206KPA0005

1

2

3

1

Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko

Jezioro Morzycko

2

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko2)

LW10983

3

Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami 3)

Długość linii brzeg. 110m,

N 52,86325000o              E 014,39848611o

N 52,86233611           E 014,39900556o

N 52,86379833           E 014,39991611o

N 52,86287722           E 014,40055833o

4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieli

150 osób

5

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

22.06 – 31.08.2018 r.

6

Organizator kąpieliska

Nazwa albo imię i nazwisko

Gmina Moryń

Adres

pl. Wolności 1, 74-503 Moryń,

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)

Urząd Miejski tel. 91 466 79 50,
e-mail: um@moryn.pl, www.moryn.pl

7

Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko

Nazwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Adres

74-100 Gryfino ul. Flisacza 6

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)

91 416 38 58 fax: 91 416 23 43,

e-mail: psse.gryfino@pis.gov.pl https://pssegryfino.pis.gov.pl/

8

Infrastruktura w obszarze kąpieliska

Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)

6 toalet w budynku ( w tym 1 dla niepełnosprawnych)

Liczba natrysków

brak

Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli 4)

- wydzielone strefy kąpieli: dla umiejących i niemiejących pływać, brodzik dla dzieci;

- pomost widokowy,

- kompleks pomieszczeń: socjalne (toalety, przebieralnie), pomieszczenia ratowników, magazyn, restauracja, nadzór ratowników WOPR

Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia

sieć wodociągowa

Wpływ infrastruktury na jakość wody

Brak5)

Istnieje5)

 

9

Gospodarka odpadami przy kąpielisku

płynnymi

Kanalizacja miejska

Umowa nr 1/2010

stałymi

Kosze (10 szt.), pojemniki na odpady

Umowy, rachunki na odbiór odpadów;

10

Pozwolenie wodnoprawne (data, wydania i ważności, nazwa organu wydającego)

18 maja 2011, bezterminowo
decyzja Nr 20/XIV-03/11 Starosta Gryfiński

11

Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)

15 lutego 2015 r.

 

12

Aktualizacja informacji podstawowych

data: 05 kwietnia 2016 r.

Czego dotyczy aktualizacja: zmiana terminu otwarcia kąpieliska, zmiana danych osób odpowiedzialnych za nadzór nad kąpieliskiem.

data: 20 marca 2017 r.

Zmiana danych w poz. 34-40

Data 29 grudnia 2017 r.

Aktualizacja danych

 

 1. Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Na podstawie danych znajdujących się w profilu wody w kąpielisku.
 3. Na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System – GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz.821).
 4. Opisać inne udogodnienia typu obecność WOPR, wydzielone strefy kąpieli (np. dzieci), pomosty, sprzęt pływający, przebieralnie, punkty gastronomiczne, wygodny dostęp dla wózków, dostęp dla psów itp.
 5. Niepotrzebne skreślić
 6. Należy wskazać numer tabeli oraz numer wiersza i kolumny aktualizowanych danych.

 

  1. Jakość wody w kąpielisku ( oceny, klasyfikację, zakazy i zalecenia)
  2.  

Lp.

Informacje o jakości wody

(dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne)

ROK

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

1

Ocena jakości wody przed sezonem

doskonała

doskonała

doskonała

 

 

2

Ocena sezonowa

Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny

realizowany

realizowany

realizowany

 

 

Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/zakwestionowanych

6/0

6/0

5/0

 

 

Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe

0/0

0/0

0/0

 

 

Obecność innych organizmów 1) (sinice, makroalgi, fitoplankton) liczba przypadków i czas ich trwania

0/0

0/0

0/0

 

 

Wystąpienie sytuacji wyjątkowej 2)

0/0

0/0

0/0

 

 

3

Zalecenia organów inspekcji sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli (data, czas trwania, przyczyna)

brak

brak

Brak

 

 

Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna)

brak

brak

Brak

 

 

Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)

brak

brak

Brak

 

 

Inne istotne zalecenia i uwagi

brak

brak

Brak

 

 

4

Klasyfikacja

Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)3)

doskonała

doskonała

Doskonała

 

 

Wynik klasyfikacji wody w kapielisku4)

doskonała

doskonała

doskonała

 

 

 

 1. Należy wpisać jedynie przypadki stanowiące zagrożenie dla zdrowia osób kapiących się.
 2. Sytuacja wyjątkowa oznacza wydarzenie lub splot wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej  niż raz na cztery lata.
 3. Należy uwzględnić co najmniej 16 próbek.
 4. Zgodnie z art. 344 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566 ze zm.) - niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Mikołajczyk 30-07-2018 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Mikołajczyk 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2018 09:23