Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IX/60/2003w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015


UCHWAŁA Nr IX/60/2003

RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

z dnia 28 sierpnia 2003r

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i 214 poz. 1806/ Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Przyjmuje się dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015" stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. Określone w „Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015" zasady, cele i działania na rzecz ekorozwoju gminy stanowią podstawowe rekomendacje dla dokumentów programowo - planistycznych, służących ukierunkowaniu rozwoju gminy oraz poprawie warunków zamieszkiwania, pracy i wypoczynku w obszarze gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia, który zobowiązuje się do składania Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z realizacji przyjętej Strategii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Pełna treść strategii znajduje się w dziale Prawo lokalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 09-07-2004 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2004 14:23