Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/132/2004 w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze


Uchwała Nr XVII/132/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.LJ.Nr64poz.593)Rada Miejska w Moryniu stanowi co następuje:

§ l Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o której mowa w art. 8 ust. l pkt. l ustawy o pomocy społecznej.

§ 2 Świadczenioborcy będący osobami samotnie gospodarującymi, posiadający dochody wyższe aniżeli określone w § l zwracają wydatki za usługi opiekuńcze według zasad określonych w tabeli:

Miesięczny dochód osób samotnie

gospodarujących ustalony jako krotność

kryterium dochodowego, o którym mowa

w art. 8 ust. l pkt. l ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od kosztów

w procentach

1,01 - 1,50

10%

1,51-2,00

25%

2,01-2,50

35%

2,51-3,00

45%

powyżej 3,01

100%

§ 3 Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom (osobom w rodzinach), których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. l pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4 Świadczenioborcy (osoby w rodzinie) nie spełniający warunków, o których mowa w § 3 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:

Miesięczny dochód w rodzinie jako krotność kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od kosztów w procentach

1,01-1,50

20%

1.51-2,00

45%

2,01-2,50

60%

2,51-3,00

80%

powyżej 3,01

100%

§ 4 Koszt jednostki godzinowej ustala Burmistrz.

§ 5 Należność za usługi opiekuńcze świadczniobiorca zobowiązany jest wpłacać a konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Banku Spółdzielczym w Moryniu.

§ 6 Traci moc Uchwała Nr XXXIII/329/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 6 października 1997 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 maja 2004 roku

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 07:42