Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XVII/136/2004 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów


UCHWAŁA NR XVII/136/2004

RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów.

Na podstawie art. 14a ust.1 ustawy / dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz.U, 1996r. Nr 67, poz. 329. Nr 106. poz. 496,z l997r, Nr 28 poz. 153, Nr 141, poz. 943. z 1998r, Nr 117. poz. 759. Nr 162, poz.,1126.z. 2000r. Nr 12. poz. 136. Nr 19. poz 239, Nr 48. poz, 550. Nr 104. poz. 1104. Nr 120. poz., 1268, Nr 122,poz, 1320. z,200lr. Nr 111. poz, 1194, Nr 144. poz.. 1615. z. 2002r. Nr 41. poz. 362. Nr 113-poz. 984. Nr 141,poz. 1185 .Nr 200.poz, 1683 z.2003r. Nr 6.poz..65.Nr 128. poz. 1176. Nr 137.poz,. 1304. Nr 203. poz, 1966)oraz art. 7, ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r Nr 102 poz. 1055) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§1, Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granice ich obwodów:

1) Przedszkole Miejskie w Moryniu ul, Chopina Nr 2, które wchodzi w skład Zespołu

Szkół w Moryniu ul. Dworcowa Nr 6a,

Do obwodu Przedszkola Miejskiego w Moryniu należą wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Moryń.

2) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława

Majchrzaka w Moryniu ul. Dworcowa Nr 6a.

Do obwodu oddziału przedszkolnego przy wyżej wymienionej Szkole Podstawowej należą miejscowości: Moryń. Moryń Dwór, Bielin, Gądno, Macierz, Mirowo, Dolsko,

Przyjezierze. Skotnica.

3) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Witnicy ul. Moryńska Nr 15.

Do obwodu oddziału przedszkolnego przy wyżej wymienionej Szkole Podstawowej należą miejscowości: Witnica, Mierno, Niwka, Wisław, Witniczka,

4) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Klępiczu Nr 34.

Do obwodu oddziału przedszkolnego przy wyżej wymienionej Szkole Podstawowej należą miejscowości: Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze.

§2, Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 2004r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 08:05