Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Prawo Miejscowe rok 2018

L.p.

Data      

W sprawie

Numer

Nr Dz. Urz

1

1 15 lutego 2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018

XXIX/226/2018

Dz. Urz.  z 21.022018 r. poz. 882

2

28 marca 2018

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku”

XXXI/233/2018

Dz. Urz.  z 25.04.2018 Poz.1959

3.

28 marca 2018

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń  na rok 2018 oraz określenia sezonu  kąpieliskowego

XXXI/234/2018

 Dz. Urz. z25.04.2018 r. Poz.1958

4.

28 marca 2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018

XXXI/237/2018

Dz. Urz. z 9.04.2018 poz.1593

5.

28 marca 2018

w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i  granic oraz  ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

XXXI/238/2018

Dz. Urz.  z 25.04.2018 poz.1957

6.

28 marca 2018

  w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów  oraz siedzib  obwodowych komisji wyborczych

XXXI/239/2018

 Dz .Urz. z 25.04.2018 r. Poz.1956

7.

28 marca 2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych

XXXI/240/2018

Dz .Urz. z  25.04.2018 poz. 1955

8.

16.05.2018

Sprawozdanie Burmistrza Morynia z wykonania Budżetu Gminy Moryń za 2017 rok.

 

Dz. Urz. z 17.05.2018 Poz.2427

9.

17 maja 2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Moryń na 2018 rok

 

XXXII/245/2018

Dz. Urz. z  1 czerwca 2018r. poz. 2667

10.

22 czerwca 2018

w sprawie  wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych   lub szkoleniu pożarniczym

XXXIII/251/2018

Dz. Urz. z 18.07.2018 Poz. 3440

11.

22 czerwca 2018

w  sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

uchylona

XXXIII/252/2018

 

12.

22 czerwca 2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018

 

XXXIII/255/2018

Dz. Urz. z  29.06.2018  Poz 3100

13.

17 lipca 2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018

 

XXXIV/262/2018

Dz. Urz. z 24.07.2018 Poz 3483

14.

18 września 2018

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

XXXV/266/2018

Dz. Urz. z 16.10.18 Poz.4652

15.

18 września 2018

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych (dz.233/2, 232/3 obręb Moryń 3)

XXXV/267/2018

Dz. Urz. z 16.10.18 Poz.4653

16.

18 września 2018

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne na terenie gminy Moryń

XXXV/268/2018

Dz. Urz. z 16.10.18 Poz.4654

17.

18 września 2018

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 

XXXV/271/2018

Dz. Urz. z 16.10.18 Poz.4649

18.

18 września 2018

w sprawie zmiany Statutu Gminy Moryń

 

XXXV/272/2018

Dz. Urz. z 16.10.18 Poz.4655

19.

18 września 2018

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

XXXV/273/2018

Dz. Urz. z 16.10.2018 Poz. 4656

20.

18 września 2018

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

XXXV/274/2018

Dz. Urz. z 24.09.2018 Poz 4276

21.

18 września 2018

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

XXXV/275/2018

Dz. Urz. z 24.09.2018 Poz 4277

22.

18 września 2018

w sprawie zmiany w uchwale nr XI/94/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów

XXXV/276/2018

Dz. Urz. z 24.09.2018 Poz 4278

23.

18 września 2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018

 

XXXV/277/2018

Dz. Urz. z 24.09.2018 Poz 4279

24.

18 września 2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń

Rozstrzygnięcie nadzorcze z 17.10.2018 ( nieważność  par. 7)

XXXV/278/2018

Dz. Urz. z 18.10.2018 Poz. 4702

25.

18 września 2018

w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń

Rozstrzygnięcie nadzorcze z 17.10.2018 ( nieważność  par. 2)

XXXV/279/2018

Dz. Urz. z 18.10.2018 Poz 4703

26.

12 października 2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Moryń

XXXVI/284/2018

Dz. Urz. z 13.11.2018 Poz. 5202

27.

5 grudnia 2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole

i w domu” na lata 2019-2023

II/7/2018

Dz. Urz. z 21.12.2018 Poz 5944

28.

5 grudnia 2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na  rok 2018

II/9/2018

Dz. Urz. z 11.12.2018 Poz. 5759

29.

28 grudnia 2018

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

III/12/2018

Dz. Urz. z 3.01.2019      Poz. 86

30

28 grudnia 2018

w sprawie  zmian w budżecie gminy Moryń na rok 2018

III/13/2018

Dz. Urz. z 3.01.2019     Poz. 87

31

28 grudnia 2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2019

III/14/2018

Dz. Urz. z 3.01.2019     Poz. 88

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-05-2019 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 29-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 29-05-2019 09:57