Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ocena sezonowa kąpieliska za 2019 rok

Gryfino, dnia 24 września 2019 roku

PS-N-HK/4415/309/19

Gmina Moryń

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

Ocena sezonowa za rok 2019 - Kąpielisko śródlądowe w Moryniu

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019r. poz. 255), przesyła ocenę sezonową Kąpieliska śródlądowego w Moryniu.

W dnia 06 lutego 2019 roku do tut. Inspekcji wpłynął wniosek od Gminy Moryń o wydanie opinii dotyczącej Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2019 wraz z aktualnym profilem wody w kąpielisku, który został zarejestrowany pod numerem 907 w dzienniku kancelaryjnym PSSE Gryfino. W dniu 08 lutego 2019 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie zaopiniował bez zastrzeżeń Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2019 (opinia PS-N-HK/4415/29/19).

W dniu 27 maja 2019 roku został uzgodniony pomiędzy tut. Inspekcją, a organizatorem kąpieliska „Harmonogram pobierania próbek wody z Kąpieliska śródlądowego w Moryniu w sezonie kąpielowym 2019” (pismo PS-N-HK/4415/149/19). W trakcie trwania sezonu kąpieliskowego harmonogram był realizowany terminowo, a niewielkie przesunięcia terminów poboru poszczególnych próbek mieściły się w granicach tolerancji. W sezonie w ramach kontroli wewnętrznej zaplanowano pobór łącznie trzech próbek wody z kąpieliska. Próbki były pobierane przez pracowników zewnętrznego laboratorium, które zostało zatwierdzone przez PIS.

Po wpłynięciu do tut. Inspekcji sprawozdań z badań próbek wody z kąpieliska sporządzano każdorazowo „Orzeczenie o jakości wody”, które było bezzwłocznie przesyłane do organizatora kąpieliska, Burmistrza Gminy Moryń, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (orzeczenie PS-N-HK/4415/180/19 z dnia 18.06.2019r.; orzeczenie PS-N-HK/4415/213/19 z dnia 08.07.2019r.; orzeczenie PS-N-HK/4415/250/19 z dnia 01.08.2019r.; orzeczenie PS-N-HK/4415/278/19 z dnia 20.08.2019r.). Informacje o jakości wody były na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym. Dodatkowo aktualne informacje o jakości wody w kąpielisku były umieszczane przez organizatora na tablicy informacyjnej na terenie Kąpieliska śródlądowego w Moryniu. W ramach kontroli wewnętrznej organizator przeprowadzał każdego dnia gdy kąpielisko było czynne ocenę wizualną kąpieliska, z której sporządzane były stosowne zapisy.

Sezon kąpielowy na przedmiotowym kąpielisku trwał od 22 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku. W całym okresie trwania sezonu kąpielowego stwierdzano przydatność wody do kąpieli.

W dniu 07 sierpnia 2019 roku przeprowadzono kontrolę tematyczną mającą na celu sprawdzenie poprawności oznakowania kąpieliska oraz poprawności prowadzonej przez organizatora kontroli wewnętrznej. Kontrolę udokumentowano protokołem kontroli nr HK-502/19. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Organizator kąpieliska zapewnił na terenie kąpieliska wystarczającą ilość pojemników na odpady komunalne, ich regularne opróżnianie, a także zaplecze sanitarne (ustępy, szatnie). Przyczyniło się to do obniżenia ryzyka zanieczyszczenia kąpieliska, oraz zmniejszyło narażenie osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń. Elementy infrastruktury znajdujące się na terenie kąpieliska takie jak pomost czy ławki, znajdowały się w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Klasyfikacja jakości wody w kąpielisku w roku 2018 obejmująca lata 2015 - 2018 kształtowała się na poziomie doskonała. Klasyfikacja jakości wody w kąpielisku obejmująca sezon kąpieliskowy 2019 będzie ogłoszona w I połowie 2020r. po przeanalizowaniu danych dotyczących poszczególnych kąpielisk przez Komisję Europejską.

 

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przezmgr inż. Wiolettę Rożko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie”

 

Otrzymują:

  1. Adresat - EPUAP,

  2. aa

Do wiadomości:

  1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (wersja elektroniczna - hk@wsse.szczecin.pl).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Mikołajczyk 29-10-2019 07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Mikołajczyk 24-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Mikołajczyk 29-10-2019 07:44