Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie - polowania zbiorowe Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 2020-12-30 09:22
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w gminie Moryń" 2020-12-23 13:02
dokument Obwieszczenie - zostało wydane postanowienie ISR.6220.10.2020 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w gminie Moryń" 2020-12-22 13:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 26 w obrębie Białęgi w Gminie Chojna oraz na działkach o nr ewidencyjnych 107/120, 107/167, 105/6, 106 w obrębie Witnica w Gminie Moryń" 2020-12-11 19:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2020-12-07 12:38
dokument Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 2020-12-07 10:12
dokument Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "KNIEJA" w Witnicy - numer obwodu 279. 2020-12-03 12:46
dokument Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280. 2020-12-01 12:14
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Bielin o mocy do 20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2020-11-27 08:24
dokument Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "KNIEJA" w Witnicy - numer obwodu 279 2020-11-25 15:00
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:31
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 107/170 w obrębie Witnica w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:29
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 344 w obrębie Gądno w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:28
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń." 2020-11-16 14:28
dokument Obwieszczenie - budowa farmy fotowoltaicznej 2020-11-25 11:06
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w Gminie Moryń 2020-11-04 15:17
dokument Obwieszczenie - polowania KŁ Jeleń 2020-11-02 15:16
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń". 2020-10-26 10:15
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.: 748, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2020-10-22 14:49
dokument Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280. 2020-10-26 10:16
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.5.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na części działki nr 115/1 w obrębie Witnica, gmina Moryń". 2020-10-16 11:05
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - zawiadomienie sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii - dokument stracił ważność 2020-10-07 10:10
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń". 2020-09-29 10:31
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną? 2020-09-02 14:44
dokument Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2020-08-25 13:19
dokument Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na ?budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2020-08-25 13:16
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495  obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2020-08-13 12:42
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń." 2020-08-13 12:29
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń." 2020-07-21 12:13
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: "Zespół dworsko-parkowy w Przyjeizerzu" 2020-07-14 13:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decysji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń" 2020-07-13 11:47
dokument Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń 2020-07-06 14:55
dokument Obwieszczenie - została wydana decyzja ISR.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 758, obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2020-07-06 14:55
dokument Obwieszczenie - zebrano mareriały do wydania decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń 2020-06-24 11:05
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=300 m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń 2020-06-24 11:05
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin 2020-05-26 15:06
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2020-05-26 09:11
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania Stacja LNG 2020-05-20 09:28
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 495 obręb Przyjezierze II, 389/4, 389/3, 389/1, 117, 118/2, 266/2, 272 obręb Moryń 3, 70/2, 70/1 obręb Moryń 1, gmina Moryń." 2020-05-11 09:20
dokument Zawiadomienie wydaniu odmownej decyzji ISR.6220.7A.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=2003/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń, gmina Moryń, dz. nr ewid. 741/5 obręb Przyjezierze II? 2020-04-17 14:08
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. Nr 758 obręb Przyjezierze II, Gmina Moryń". 2020-04-06 11:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA 2020-03-11 15:29
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie bazy i przebudowie ośrodka wypoczynkowego ?Szafir? w Moryniu, rekonstrukcji historycznej zabudowy na obszarze grodziska i podgrodzia, przystosowanie ośrodka do działalności rekreacyjnej i turystycznej. 2020-02-13 11:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 747/3 i 750/28 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń" 2020-01-29 07:53
dokument Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.: 748, 495, 741/5 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń" 2020-01-14 13:17