Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zrządzenie Nr 127/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2021-01-12 10:53
dokument Zarządzenie Nr 126/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:17
dokument Zarządzenie Nr 125/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XV/123/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-01-08 12:15
dokument Zarządzenie nr 124/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2021-01-08 11:49
dokument Zarządzenie Nr 123/2020 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 30 listopada 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. 2020-12-28 10:39
dokument Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2020-12-28 10:42
dokument Zarządzenie Nr 121/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-01-08 08:45
dokument Zarządzenie Nr 120/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów spisowych 2021-01-08 12:19
dokument Zarządzenie Nr 119/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:14
dokument Zarządzenie 118/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. 2020-11-30 11:38
dokument Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. 2020-11-27 15:14
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIV/116/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-01-08 12:21
dokument Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:12
dokument Zarządzenie nr 114/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 10:18
dokument Zarządzenie nr 113/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 10:10
dokument Zarządzenie nr 112/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 10:07
dokument Zarządzenie nr 111/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 10:06
dokument Zarządzenie nr 110/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 10:02
dokument Zarządzenie nr 109/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 09:57
dokument Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 09:37
dokument Zarządzenie nr 107/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 09:45
dokument Zarządzenie nr 106/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:36
dokument Zarządzenie nr 105/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:37
dokument Zarządzenie nr 104/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:33
dokument Zarządzenie nr 103/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:34
dokument Zarządzenie nr 102/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:30
dokument Zarządzenie nr101/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:28
dokument Zarządzenie nr 100/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:20
dokument Zarządzenie nr 99/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:22
dokument Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 12:27
dokument Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 12:25
dokument Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 13:07
dokument Zarządzenia nr 95/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 12:57
dokument Zarządzenia nr 94/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 13:24
dokument Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 13:29
dokument Zarządzenie nr 92/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 13:33
dokument Zarządzenie nr 91/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 13:37
dokument Zarządzenie nr 90/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 14:29
dokument Zarządzenie nr 89/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 14:27
dokument Zarządzenie nr 88/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 14:25
dokument Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 14:21
dokument Zarządzenie nr 86/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 14:11
dokument Zarządzenie nr 85/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 14:02
dokument Zarządzenie nr 84/2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie 2020-10-26 14:31
dokument Zarządzenie nr 83/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 13:38
dokument Zarządzenie nr 82/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 13:36
dokument Zarządzenie nr 81/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 13:30
dokument Zarządzenia nr 80/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 12:26
dokument Zarządzenie nr 78/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-10-26 10:48
dokument Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2020-10-22 14:53
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2020-10-19 13:35
dokument Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Moryń dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-10-21 14:46
dokument Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-10-07 11:06
dokument Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2020-10-07 15:12
dokument Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 12:31
dokument Zarządzenie nr 71 w sprawie wyznaczenie Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2020-10-07 11:02
dokument Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie przyznania nagród uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2020-10-22 11:18
dokument Zarządzenie nr 69/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIII/104/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-10-21 09:21
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2020-09-04 09:36
dokument Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 09:02
dokument Zarządzenie nr 66/2020 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2020-10-22 11:14
dokument Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu grantowego objętego umową Nr 858-17-28-396 pn.: ?Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej? 2020-10-21 08:50
dokument Zarządzenie nr 64/2020 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2020-10-22 11:28
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-08-20 15:01
dokument Zarządzenie 61/2020 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-08-10 14:30
dokument Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-10-22 10:04
dokument Zarządzenie nr 59/2020 w sprawie wprowadzenia działań prewencyjnych na terenie Gminy Moryń w związku z wystąpieniem wirusa COVID -19 na terenie gminy 2020-10-21 08:37
dokument Zarządzenie Burmsirza Morynia nr 57/2020 w sprawie zmian w budżecie 2020-08-05 07:50
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Morynia z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Moryniu komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2020-08-05 07:48
dokument Zarządzenie Burmsirza Morynia nr 55/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-07-28 14:23
dokument Zarządzenie Burmsirza Morynia nr 54/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-07-28 14:20
dokument Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-07-23 08:51
dokument Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie przeniesienia własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz uczestników projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń" przy dofinansowaniu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2020-07-23 08:50
dokument Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń 2020-07-17 12:38
dokument Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-07-08 10:31
dokument Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2019 rok 2020-10-21 08:48
dokument Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 08:29
dokument Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Moryń w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów" 2020-10-22 08:08
dokument Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XII/88/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-10-21 08:20
dokument Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń, w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 10:06
dokument Zarządzenie nr 43/2020 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2020-10-20 12:22
dokument Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2020-06-22 09:06
dokument Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2020-06-22 09:05
dokument Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:35
dokument Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2020-06-22 14:44
dokument Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2020-06-22 14:42
dokument Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:24
dokument Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy zagrożeń na obszarach wodnych 2020-06-22 09:03
dokument Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:20
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2020-05-21 11:34
dokument Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu grantowego objętego umową Nr 309/2020 pn.: "Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-10-20 14:15
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-05-13 12:44
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-05-08 12:05
dokument Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:10
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-04-17 12:51
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:06
dokument Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Morynia w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy 2020-03-26 10:51
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2020-03-20 13:02
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie ustalenia procedury w celu zapewnienia pomocy w zakupach osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywyłanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności seniorom, osobom niepełnosprawnym lub przebywającym w kwarantannie domowej 2020-03-19 13:29
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu 2020-05-04 09:40
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-09 09:51
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 2020-03-06 12:32
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2019 roku 2020-03-05 12:59
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2020-03-05 12:06
dokument Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zmian do ustalonych przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2020-10-20 13:15
dokument Zarządzenie 13/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 13:09
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2020-02-28 08:05
dokument Zarządzenie nr 11/2020 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie procedur postępowania w sytuacjach związanych z występowaniem zwierząt wolno żyjących na terenach zabudowanych Gminy Moryń 2020-02-13 15:07
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminnej: działek nr 212, 206, 171, obręb Gądno 2020-02-10 10:59
dokument Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku 2020-10-22 08:03
dokument Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 13:05
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2020-02-03 10:41
dokument Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 12:49
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2020-01-23 11:53
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2020-01-21 09:02
dokument Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2020-07-09 09:51
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Moryń w 2020 roku 2020-01-16 09:14
dokument Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2020 2020-10-20 12:42