Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) Gmina Moryń będąca organem prowadzącym Zespołu Szkół w Moryniu podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
na rok szkolny 2020/2021


Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:

• Art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148);
• Uchwałę Nr XXII/163/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń;
• Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Morynia z dnia 31.01.2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej.


Do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXII/163/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń, tj:

  1. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły- 60 pkt;
  2. Wielodzietność rodziny kandydata- 20 pkt;
  3. Kandydat objęty kształceniem specjalnym- 10 pkt;
  4. Niepełnosprawność w rodzinie kandydata- 10 pkt.

Potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryterium z pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

  1. Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny;
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej;
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)

Terminy naboru

Terminy naboru zostały określone Zarządzeniem Nr 7/2020 Burmistrza Morynia z dnia 31.01.2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej.

Informacje o zasadach naboru można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Moryniu oraz pod nr telefonu 91 4146 018

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 31-01-2020 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Garbart 31-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 31-01-2020 13:01