Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń, w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 45/2020
Burmistrza Morynia

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń, w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.7130, art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Moryń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

1) Pana Łukasza Strzelczyka - w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Moryniu;

2) Panią Teresę Lechowską - w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Witnicy;

3) Pana Sławomira Jaska - w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Klępiczu;

4) Pana Marka Kurjatę - w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Moryniu.

§ 2. Szczegółowy zakres obowiązków operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


 

Załącznik do zarządzenia Nr 45/2020
Burmistrza Morynia
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej:

1) udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu informatycznego (stacjonarnym bądź z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) organizowanym przez koordynatora gminnego ds. informatyki;

2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego – jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;

3) odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu informatycznego;

4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa i zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;

5) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;

6) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;

7) ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;

8) przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;

9) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów głosowania w obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy;

10) umożliwienie wydruku projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

11) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w projektach protokołów głosowania w obwodzie;

12) wprowadzenie danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego przekazywania danych;

13) zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci elektronicznego przekazywania danych;

14) przekazanie komisji wydruków z systemu informatycznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-06-2020 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Molenda 19-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-06-2020 10:09