Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XII/95/2020 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-07-02 09:03
dokument Uchwała nr XII/94/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2020-07-02 09:01
dokument Uchwała nr XII/93/2020 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytku - kościół pw. Św. Wojciecha w Mirowie 2020-07-02 09:00
dokument Uchwała nr XII/92/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego 2020-07-02 08:58
dokument Uchwała nr XII/91/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Witnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz remontu remizy 2020-07-02 08:56
dokument Uchwała nr XII/90/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2020-07-02 08:54
dokument Uchwała nr XII/89/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2020-07-02 08:53
dokument Uchwała nr XII/88/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-07-02 08:36
dokument Uchwała nr XII/87/2020 w sprawie udzielenia dofinansowania dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz remontu remizy 2020-07-02 08:51
dokument Uchwała nr XII/86/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2020-07-02 08:33
dokument Uchwała nr XII/85/2020 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2020-07-02 08:34
dokument Uchwała Nr XII/84/2020 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 2020-07-07 12:29
dokument Uchwała Nr XII/83/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2019 2020-07-07 12:31
dokument Uchwała Nr XII/82/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania 2020-07-07 12:32