Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XIV/116/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-08-20 12:53
dokument Uchwała nr XIV/115/2020 w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu [UCHYLONA] 2020-12-18 11:39
dokument Uchwała nr XIV/114/2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. 2020-12-18 11:23
dokument Uchwała nr XIV/113/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2021 rok 2020-12-18 11:37
dokument Uchwała nr XIV/112/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2021-08-20 13:09
dokument Uchwała nr XIV/111/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Moryń 2020-12-15 16:18
dokument Uchwała nr XIV/110/2020 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2020-12-17 15:05
dokument Uchwała nr XIV/109/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2020-12-15 15:49
dokument Uchwała nr XIV/108/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2020-12-15 15:50
dokument Uchwała nr XIV/107/2020 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2020-12-17 14:58
dokument Uchwała nr XIV/106/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2020-12-17 14:53