Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XIV/106/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

Uchwała Nr XIV/106/2020
Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na mienie Gminy Moryń następujących nieruchomości tj. działek nr:

- 6/6 o powierzchni 0,03 ha dr obręb ewidencyjny Przyjezierze,

- 58 o powierzchni 0,04 ha dr obręb ewidencyjny Klępicz,

- 83/15 o powierzchni 0,02 ha dr obręb ewidencyjny Klępicz,

- 83/6 o powierzchni 0,03 ha dr obręb ewidencyjny Klępicz ,

- 29 o powierzchni 0,08 ha dr obręb ewidencyjny Młynary,

- 106 o powierzchni 0,69 ha dr obręb ewidencyjny Witnica.

§ 2. Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konecki


 

Uzasadnienie

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwal w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Nabycie przez Gminę działek nr 6/6 obręb ewidencyjny Przyjezierze, nr 58, nr 83/15, nr 83/6 obręb ewidencyjny Klępicz, nr 29 obręb ewidencyjny Młynary, nr 106 obręb ewidencyjny Witnica, jest niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie dróg gminnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-12-2020 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 18-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-12-2020 14:53