Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o rozpoczynających się polowaniach zbiorowych przez Koło Łowieckie "Jeleń" - numer obwodu 262 i 280 2022-01-04 09:51
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. 2021-12-20 12:57
dokument ZAWIADONIENIE - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 15 grudnia 2021 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania ISR.6220.10.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 70/1, 1/2 i 1/1 obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/2, 129 i 109 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2021-12-15 10:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia - w  dniach 16- 18 grudnia 2021 r. odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280. 2021-12-14 14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o rozpoczynających się w dniach 18-19.12.2021 r. polowaniach zbiorowych przez Koło Łowieckie "Szarak" przy Ministerstwie Gospodarki - numer obwodu 285 2021-12-14 14:39
dokument ZAWIADOMIENIE - została wydana decyzja ISR.6220.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 150 obręb Bielin, gmina Moryń. 2021-12-09 11:53
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2021-12-08 10:59
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Morynia w sprawie polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie "JeIeń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 2021-12-02 09:53
dokument ZAWIADOMIENIE - została wydana decyzja ISR.6220.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 71/1 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. 2021-11-24 14:06
dokument OBWIESZCZENIE - zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 70/1, 1/2 i 1/1 obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/2, 129 i 109 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. 2021-11-23 14:59
dokument Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego organizowanego przez Kolo Łowieckie "Szarak" przy Ministerstwie Gospodarki - numer obwodu 285. 2021-11-17 11:03
dokument Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego organizowanego przez Kolo Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280. 2021-11-17 11:00
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 70/1, 1/2 i 1/1 obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/2, 129 i 109 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. 2021-11-03 13:30
dokument ZAWIADOMIENIE - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2021-10-12 08:52
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 150 obręb Bielin, gmina Moryń?. 2021-09-29 15:00
dokument Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2021-09-27 11:16
dokument Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/8, 28/9, 28/11, 28/12, 70/1, 74/2, 75/2, 76/10, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2021-09-14 08:50
dokument Zawiadomienie - o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń.? 2021-08-30 08:19
dokument Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/8, 28/9, 28/11, 28/12, 70/1, 74/2, 75/2, 76/10, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2021-08-30 08:06
dokument Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 w obrębie Klępicz, gmina Moryń. 2021-08-30 07:48
dokument Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2021-08-27 09:24
dokument Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 w obrębie Klępicz, gmina Moryń. 2021-08-16 08:48
dokument Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń". 2021-08-10 14:45
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach o nr ewid. 1/2, 28/8, 28/9, 28/11, 28/12, 70/1, 74/2, 75/2, 76/10, 172 obr. Moryń 1, 312/3, 312/4 obr. Moryń 2, 16/15 obr. Przyjezierze II, gmina Moryń" 2021-07-19 13:29
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2021-07-15 14:36
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń 2021-07-15 09:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-12 09:00
dokument Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, na działkach o numerach ewid.: 75, 153, 76, 180/1, 180/2, 181/2, 53/1, 102/1 obręb Bielin, gmina Moryń 2021-07-07 14:50
dokument Obwieszczenie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 na działkach o nr ewid. 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 obr. Klępicz, gmina Moryń 2021-06-28 14:51
dokument Zawiadomienie - została wydana decyzja ISR.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 714/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-06-28 09:05
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 24, 25 i 26 w obrębie Bielin, gmina Moryń 2021-06-22 15:11
dokument Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, na działkach o numerach ewid.: 75, 153, 76, 180/1, 180/2, 181/2, 53/1, 102/1 obręb Bielin, gmina Moryń 2021-06-22 09:22
dokument Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 48, 70/1, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/2, 76/10, 96/1, 96/2, 82, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-06-08 09:10
dokument Zawiadomienie o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez zmniejszenie obszaru inwestycji o działki nr ewid. 265/25, 265/27, 265/11, 265/9, 265/8, 265/7, 265/12 obręb Bielin, gmina Moryń 2021-05-28 14:08
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1031/10 w obrębie Przyjeierze II, gmina Moryń". 2021-05-28 10:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2021-05-26 14:17
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 714/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-05-25 10:36
dokument Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 48, 70/1, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/2, 76/10, 96/1, 96/2, 82, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-05-24 11:32
dokument Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem, bilbordem reklamowym oraz zjazdem na drogę publiczną na terenie działek o nr ewid.: 112/18, 108, 132/1, 132/2 położonych w obrębie Witnica, gmina Moryń 2021-05-05 10:11
dokument Obwieszczenie - wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki ewid. nr 745/5 w obrębie Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-04-28 12:30
dokument Wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, polegających na budowie stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowym i zewnętrzną instalacją elektryczną na terenie działek o nr ewid.: 495, 678/2, 774/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-04-21 12:30
dokument Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem, bilbordem reklamowym oraz zjazdem na drogę publiczną na terenie działek o nr ewid.: 112/18, 108, 132/1, 132/2 położonych w obrębie Witnica, gmina Moryń 2021-04-15 12:43
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Nowe Objezierze o mocy do 2 MW zlokalizowanej na działce nr 269/4 obręb Nowe Objezierze, gmina Moryń" 2021-04-12 13:50
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 756, obręb Przyjezierze II, gmina Moryń". 2021-04-01 13:05
dokument Zawiadomienie - o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez rozszerzenie obszaru inwestycji o działki o nr ewid. 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-03-25 14:44
dokument Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa 2021-03-23 12:41
dokument Obwieszczenie - zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 756 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń". 2021-03-17 09:12
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Bielin o mocy do  20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2021-01-18 10:06
dokument Postanowienie zawieszenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w gminie Moryń 2021-01-15 09:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie polowań zbiorowych - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 2021-01-15 08:37
dokument Zawiadomienie - została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 107/170 w obrębie Witnica w gminie Moryń 2021-01-14 15:06
dokument Zawiadomienie - została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 344 w obrębie Gądnie w gminie Moryń 2021-01-11 15:07
dokument Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 26 w obrębie Białęgi w gminie Chojna oraz na działkach o nr ewidencyjnych 107/120, 107/167, 105/6, 106 w obrębie Witnica w gminie Moryń, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - dokument stracił ważność 2021-01-05 11:18