Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 38/2021 w sprawie powołania komisji do spraw przejęcia nieruchomości 2021-05-11 07:54
dokument Zarządzenie nr 36/2021 w sprawie uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Dolsko 2021-05-04 13:31
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Morynia z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Dolsko 2021-05-04 13:32
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dodatkowych dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2021 roku 2021-04-22 14:46
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie wykazu ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości: nr 188/16 obręb Stare Objezierze, nr 5 obręb Gądno 2021-04-16 13:39
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-04-16 13:37
dokument Zarządzenie nr 31/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-04-12 09:53
dokument Zarządzenie nr 30/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem 2021-04-12 08:27
dokument Zarządzenie 25/2020 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń USC, będących drukami ścisłego zarachowania 2021-03-24 07:30
dokument Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-03-19 11:00
dokument Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-03-15 12:08
dokument Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-03-15 11:17
dokument Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2020 roku 2021-03-04 14:32
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-02-22 11:20
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-02-22 09:43
dokument Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-01-28 10:55
dokument Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-01-28 11:13
dokument Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2021-02-01 11:26
dokument Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2021-02-01 11:13
dokument Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku 2021-02-01 11:11
dokument Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-01-26 15:11
dokument Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń  i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2021-01-26 15:11
dokument Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2021-01-19 14:51
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-01-19 14:42
dokument Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2021-01-19 14:44
dokument Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-01-19 14:47
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku 2021-01-08 07:15