Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Szarak" i "Knieja" 2021-12-31 09:50
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 30/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2021-12-22 11:40
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 29/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2021-12-22 11:39
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2021-12-20 14:21
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-12-14 14:43
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-12-13 13:01
dokument Informacja Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 2021-12-07 09:16
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 27/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2021-12-02 08:57
dokument Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Jeleń" 2021-10-28 14:55
dokument Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Knieja" 2021-09-24 11:26
dokument Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Szarak" 2021-09-21 14:50
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projekt Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Moryń, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/153/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. 2021-08-30 11:31
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego 22/2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego 2021-07-28 08:27
dokument Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Moryń obowiązująca od 1 sierpnia 2021 roku 2021-07-21 11:38
dokument Rozporządzenie Nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-07-21 07:37
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, gmina Moryń" 2021-05-19 12:57
dokument Ogłoszenie - Ogólne Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa sołectwa Dolsko 2021-05-04 12:01
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021 2021-04-26 07:58
dokument Informacja - wszczete postępowanie na przebudowę przepustu położonego na działce nr 131 obręb Witnica 2021-03-22 13:53
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego 2021-01-25 07:40
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-01-22 11:36
dokument Ogłoszenie o naborze na rodziny wspierające 2021-01-20 12:45
dokument Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest - dokument stracił ważność 2021-01-08 11:59