Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie Nr 4/2021
Burmistrza Morynia

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży następujące nieruchomość, stanowiące własność gminy Moryń:

Działka nr 87/5 o pow. zabudowy -  129 m2, pow. działki 272 m²  położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032300/2. Dla wycenionej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania teren działki zabudowany jest 3-ma budynkami gospodarczymi nr ewid. 53, 54, 59, które stanowią zabudowę towarzyszącą dla części mieszkaniowej. Dojazd do działki – dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 87/3, która jest sklasyfikowana jako droga i stanowi współwłasność właścicieli działki nr 87/5. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz ogrody przydomowe. Działka jest częściowo uzbrojona – woda i energia. Budynki gospodarcze nr 53, 54, 59 – murowane, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, na ławach fundamentowych z cegły ceramicznej i kamienia. Ściany zewnętrzne gr. 25 cm z cegły ceramicznej pełnej i kamienia łamanego. Cegła skorodowana a spoiny w murze cementowo wapienne zwietrzałe i wypłukane. Stropy – drewniane mocno zniszczone. Dachy dwuspadowe, konstrukcji drewnianej kryte dachówką. Stan pokrycia zły szczególnie od strony ogrodowej. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne kat. II Tynki zewnętrzne ( elewacja – brak. Posadzki – brak, występuje polepa gliniana. Instalacje wewnętrzne – wodociągowa i energetyczna. Stolarka otworowa drewniana, drzwi szpuntowe. Stan techniczny budynku – zły, budynki wymagają bieżących prac remontowych.

Wartość nieruchomości udziału do 1/8 części w nieruchomości zabudowanej: 812,00 zł (słownie: osiemset dwanaście złotych)

Działka nr 87/3 niezabudowana, o pow. 0,0922 ha położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032301/9, sklasyfikowana jako droga. Działka jest drogą o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Kształt działki – nieregularny. Infrastruktura techniczna – brak. Konfiguracja terenu  wyrównana. Lokalizacja ogólna i szczegółowa – korzystna, działka w obrębie zabudowy mieszkaniowej i służy jako droga dojazdowa do drogi publicznej dla przyległych do niej działek. Zagospodarowanie terenu – słabe. Warunki geotechniczne i stosunki wodne działki są korzystne.

Wartość nieruchomości udziału do 1/8 części w nieruchomości gruntowej: 1.330,00 (jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych)

2. Cena ww. nieruchomości: 2.900,00  zł ( słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  –  do 2 marca 2021 r.                .

§ 2. Sprzedaż działek nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny  osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie  obowiązujący podatek Vat.

§ 3. Wykaz nieruchomości  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni  na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 19 stycznia 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-01-2021 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 19-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2021 14:47