Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 17/2021
Burmistrza Morynia

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.1995 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 139/6 o pow. 18 m², położoną w obrębie 3 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00037153/1, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma nieregularny kształt.

Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu pod garaż tymczasowy, na okres do 3 lat.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat - wysokość czynszu roczny – 65,70 zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 70/100) płatny za 2021 r. w terminie 14 dni od zwarcia umowy, za pozostałe lata do 31marca każdego roku. Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 391 o pow. 37,50 m², położoną w obrębie 3 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00041055/5/5, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma nieregularny kształt.

Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu na cele rekreacyjne, na okres do 3 lat.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat - wysokość czynszu roczny – 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych 00/100) płatny za 2021 r. w terminie 14 dni od zwarcia umowy, za pozostałe lata do 31 marca każdego roku. Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanych w §1, § 2 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w  Moryniu, ogłoszenie w prasie -  infopublikatorze.pl stronach internetowych Urzędu,

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 17 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-02-2021 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 17-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2021 09:43