Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/151/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2021-06-15 10:43
dokument Uchwała Nr XVII/150/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moryń na lata 2021-2026 2021-06-15 10:39
dokument Uchwała Nr XVII/149/2021 sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2019 w sprawie emisji obligacji 2021-06-15 10:33
dokument Uchwała Nr XVII/148/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-06-15 10:31
dokument Uchwała Nr XVII/147/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 2021-06-15 10:27
dokument Uchwała Nr XVII/146/2021 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2021-06-15 10:20
dokument Uchwała Nr XVII/145/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-06-15 08:21
dokument Uchwała Nr XVII/144/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 2021-06-15 10:16
dokument Uchwała Nr XVII/143/2021 w sprawie obciążania nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu 2021-06-15 09:47
dokument Uchwała Nr XVII/142/2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2021 2021-08-20 12:30
dokument Uchwała Nr XVII/141/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2021-06-15 09:27