Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - Oświadczenia majątkowe

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Oświadczenia majątkowe

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO], informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia, z siedzibą w Moryniu(74-503), ul. Plac Wolności 1, tel. +48 (91) 466 79 67, e-mail: um@moryn.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@moryn.pl lub korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Moryniu, ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO czyli przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 24h ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym) w celu wypełnienia obowiązku wynikających z w/w ustawy - odnośnie oświadczeń majątkowych.
  4. Dane mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie prawa.
  5. Zgodnie z art. 24 h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym - oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wnioskowanej petycji.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-06-2021 07:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Molenda 22-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 22-06-2021 07:38