Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr  72/2021
Burmistrza Morynia

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 137/11 o pow. 20 m², położoną w obrębie Moryń 3, stanowiącą własność Gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00038468/9, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma nieregularny kształt.

Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu pod tymczasowy garaż blaszany, na okres do 3 lat.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat :

- wysokość rocznego czynszu –  73,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt trzy złote 00/100);

- czynsz będzie płatny za 2021 r. w terminie 14 dni od zawarcia umowy, za pozostałe lata do 31 marca każdego roku kalendarzowego, wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy;

- aktualizacja czynszu nastąpi raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły;

-  dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w  Moryniu, w Sołectwach, ogłoszenie w prasie -  infopublikatorze.pl, stronach internetowych Urzędu,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od  27 września 2021 r. do 17 października 2021 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-09-2021 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 27-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2021 09:41