Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXI/183/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moryń 2021-11-22 08:22
dokument UCHWAŁA NR XXI/182/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-11-22 08:20
dokument Uchwała Nr XXI/181/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-11-22 08:18
dokument UCHWAŁA NR XXI/180/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego 2021-11-22 08:13
dokument UCHWAŁA NR XXI/179/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2022 rok 2021-11-22 08:05
dokument UCHWAŁA NR XXI/178/2021 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. 2021-11-22 08:02
dokument UCHWAŁA NR XXI/177/2021 w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026" 2021-11-22 07:57
dokument UCHWAŁA NR XXI/176/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2021-11-22 07:47
dokument UCHWAŁA NR XXI/175/2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2021-11-22 07:45
dokument UCHWAŁA NR XXI/174/2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2021-11-22 07:44
dokument UCHWAŁA NR XXI/173/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej 2021-11-22 07:41
dokument UCHWAŁA NR XXI/172/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2021-11-22 07:39
dokument UCHWAŁA NR XX1/171/2O21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2021-11-22 07:38