Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Morynia z dnia 6 października 2022 roku 2022-10-06 13:23
dokument Obwieszczenie - informuję, że w dniu 29 września 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN15kV na części działek o nr ewid.: 1/1 obręb Moryń 1, 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-09-29 09:35
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Morynia z dnia 26 września 2022 r. o rozpoczynających się polowaniach zbiorowych przez Koło Łowieckie "Szarak" 2022-09-26 12:14
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - WOPN.6320.16.2022.PW 2022-09-20 10:38
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie zawiadamia o wszczęciu postępowania. 2022-09-20 09:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 101/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-09-15 10:59
dokument Obwiesczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia SN15kV na części działek o nr ewid.: 1/1 obręb Moryń 1, 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-09-12 12:45
dokument Obwieszczenie informuję, że w dniu 5 września 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach o nr ewid.: 225/3, 119 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2022-09-05 11:30
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej 2022-08-17 11:22
dokument Obwieszczeie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN15 kV na części działek o nr ewid.: 1/1 obręb Moryń 1, 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-08-16 08:00
dokument Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach o nr ewid.: 225/3, 119 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2022-08-16 07:40
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 2 sierpnia 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. 2022-08-02 10:19
dokument Obwieszczenie - zawiadamia, że dnia 19 lipca 2022 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania ISR.6220.2.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-07-19 14:09
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie zespołu zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 2/1 obręb Młynary, Gmina Moryń. 2022-07-11 13:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na trenie działek nr 119 i 225/3 obręb Moryń 3. 2022-07-08 14:41
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu na terenie: - działek o nr ewid.: 103/24, 93, 72/17, 68/15, 61, 78/1, 96/4, 126, 129, 97/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń - działek o nr ewid.: 16/15, 9 - (cześć działki) obręb Przyjezierze II, gmina Moryń, - działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 70/1, 72/14, 71, obręb Moryń 1, gmina Moryń.erze II, gmina Moryń, działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 70/1, 72/14, 71 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-07-08 10:08
dokument Obiweszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Przebudowie ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. 2022-07-01 12:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-06-15 10:59
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku biurowego (kancelaria leśnictwa) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 458/1 obr. Moryń 2, gmina Moryń. 2022-06-15 09:49
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Przebudowie ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. 2022-06-09 10:22
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 1 czerwca 2022 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania ISR.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-06-01 08:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu na terenie działek o nr ewid.: 103/24, 93, 72/17, 68/15, 61, 78/1, 96/4, 126, 129, 97/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń, działek o nr ewid.: 16/15, 9 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń, działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 70/1, 72/14, 71 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-05-18 13:18
dokument Obwieszczenie - informuję, że w dniu 16 maja 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach o nr ewid.: 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. 2022-05-16 14:30
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2022-05-13 08:17
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-05-05 09:04
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 29 kwietnia 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.3.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu. 2022-04-29 12:51
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 321, obręb Moryń 2 , gmina Moryń. 2022-04-28 08:45
dokument Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach o nr ewid.: 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. 2022-04-21 12:27
dokument Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-04-20 14:09
dokument Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 54, 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-04-20 13:57
dokument Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 172 obręb Moryń 1 i części działki o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-04-20 10:23
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłam do oczyszczalni ścieków w Moryniu. 2022-04-11 10:51
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie scalenia  i podziału nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Moryń, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/153/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.  2022-04-11 07:37
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-04-06 14:23
dokument OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 54, 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-04-04 09:40
dokument OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-04-01 10:20
dokument OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 172 obręb Moryń 1 i części działki o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-04-01 09:35
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłam do oczyszczalni ścieków w Moryniu. 2022-03-25 08:43
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-03-23 13:02
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 321 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-03-14 13:29
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. 2022-03-02 11:56
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica 2022-03-01 09:42
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 750/27, 1032/14, 755/11, 755/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-02-24 09:57
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 54 i 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-02-24 09:52
dokument ZAWIADOMIENIE - informuję, że w dniu 23 lutego 2022 r. wydano decyzję o odmowie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-02-23 14:15
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci wodociągowej na terenie działek nr 172 obręb Moryń 1, 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-02-21 09:44
dokument ZAWIADOMIENIE - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 16 lutego 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. 2022-02-16 08:43
dokument OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-02-04 10:07
dokument Obwieszczenie - Burmistrz morynia informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. 2022-01-13 09:29
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Morynia w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. 2022-01-11 13:45
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-01-10 14:46