Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 151/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. 2022-11-30 07:59
dokument Zarządzenie Nr 149/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-11-18 12:21
dokument Zarządzenie Nr 148/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-11-18 14:02
dokument Zarządzenie Nr 142/2022 w sprawie powołania  komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2022-10-26 14:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-10-20 13:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 138/2022 Burmistrza Morynia w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2022-10-05 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-10-04 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użytkowania 2022-09-23 15:06
dokument Zarządzenie Nr 128/2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2022-09-23 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-09-19 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-09-13 07:36
dokument Zarządzenie Nr 120/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-08-29 14:15
dokument Zarządzenie Nr 119/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-29 14:13
dokument Zarządzenie Nr 118/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-08-29 14:12
dokument Zarządzenie Nr 117 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-29 14:11
dokument Zarządzenie Nr 116 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-29 14:10
dokument Zarządzenie Nr 115/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-29 14:09
dokument Zarządzenie Nr 114/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-29 14:07
dokument Zarządzenie Nr 113 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-29 14:06
dokument Zarządzenie Nr 112 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-29 14:05
dokument Zarządzenie Nr 111 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-29 14:04
dokument Zarządzenie Nr 110 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-29 14:03
dokument Zarządzenie Nr 109 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-29 14:02
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-08-29 13:48
dokument Zarządzenie Nr 107/2022 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-29 13:46
dokument Zarządzenie Nr 106  /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-08-29 13:45
dokument Zarządzenie Nr 105 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-29 13:44
dokument Zarządzenie Nr 104 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-29 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 103 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-29 13:41
dokument Zarządzenie Nr 102/2022 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-08-25 10:17
dokument Zarządzenie Nr  101/2022 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem 2022-08-25 09:27
dokument Zarządzenie Nr 99/2022 w sprawie przyjęcia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR" 2022-08-22 07:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 97/2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do załatwiania spraw i wydawania decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do dodatku węglowego 2022-08-17 12:23
dokument Zarządzenie Nr 96 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-08-16 15:15
dokument Zarządzenie Nr 95 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-16 15:14
dokument Zarządzenie Nr 94/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-08-16 15:16
dokument Zarządzenie Nr 93 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-12 14:50
dokument Zarządzenie Nr 92 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-12 14:01
dokument Zarządzenie Nr 91 /2022 w sprawie anulowania zarządzenia Burmistrza Morynia nr 82/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-12 13:58
dokument Zarządzenie Nr 90 /2022 w sprawie anulowania zarządzenia Burmistrza Morynia nr 81/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-12 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 89 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2022-08-09 15:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2022-08-09 15:01
dokument Zarządzenie Nr 87 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-09 14:59
dokument Zarządzenie Nr 86 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-09 14:57
dokument Zarządzenie Nr 85 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-09 14:53
dokument Zarządzenie Nr 84 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-09 14:49
dokument Zarządzenie Nr 83 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-09 14:48
dokument Zarządzenie Nr 82 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-09 14:46
dokument Zarządzenie Nr 81 /2022w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-09 14:45
dokument Zarządzenie Nr 80 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-09 14:32
dokument Zarządzenie Nr 79 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-09 14:29
dokument Zarządzenie Nr 78 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-09 14:30
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-12 10:58
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie anulowania zarządzenia Burmistrza Morynia nr 68/2022 z dnia 08 lipca 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-12 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 70 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-08 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-08 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-08 14:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-07-08 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 66 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-07-08 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-07-08 14:06
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-06-28 14:32
dokument Zarządzenie nr 57/2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części działki nr 25, obręb Moryń 3 w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej - urodzinowej 2022-06-28 14:35
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2022-07-04 11:03
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moryń 2022-07-04 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-06-23 11:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 52/2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę kontenera 2022-06-06 07:35
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-05-27 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2022-05-23 09:39
dokument Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-05-10 10:15
dokument Zarządzenie nr 39/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-04-27 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 27 kwietnia 2022 r., w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2022-04-27 09:02
dokument Zarządzenie nr 35/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-04-14 12:30
dokument Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie ustalenia  ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży do I ustnego przetargu nieograniczonego 2022-04-14 12:26
dokument Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-04-14 12:33
dokument Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2022-04-07 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2022-04-05 07:26
dokument Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-03-30 08:57
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Morynia - w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 2022-04-21 14:44
dokument Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2022-03-10 12:21
dokument Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy 2022-03-14 09:06
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2020 roku 2022-04-06 13:03
dokument ZARZĄDZENIE   NR  17/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-02-23 14:40
dokument Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Moryń 2022-04-21 14:29
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-02-10 13:36
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2022-01-26 09:46
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku 2022-01-26 09:46
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2022-01-26 09:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń  i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2022-01-18 11:41
dokument Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-01-18 11:27
dokument Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2022-01-14 09:36
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku. 2022-02-04 14:28
dokument Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. 2022-02-04 15:08