Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 121, obręb Stare Objezierze o powierzchni 0,1021 ha. KW SZY/00039650/9

Moryń, 31 maja 2022 r.

                    

GMOŚ.6840. 2.2022.MM

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 121, obręb Stare Objezierze o powierzchni 0,1021 ha. KW SZY/00039650/9.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 121, obręb Stare Objezierze o powierzchni 0,1021 ha. KW SZY/00039650/9. Powierzchnię działki stanowią grunty sklasyfikowane jako: K. Położona jest we wschodniej części Starego Objezierza po prawej stronie drogi wojewódzkiej w kierunku Cedyni. Posiada teren pofałdowany. Kształt w formie prostokąta. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne wykorzystywane i użytkowane rolniczo. Nie posiada dostępu do infrastruktury technicznej. Lokalizacja korzystna dla funkcji rolniczej i charakteryzuje się korzystnymi cechami społecznymi i sąsiedzkimi. Od strony południowo – zachodniej zlokalizowana jest działka nr 122 sklasyfikowana jako droga.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości:

w zmianie studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń zatwierdzoną Uchwałą XXXIV/250/2014 z dnia 15 września 2014 r. działka położona jest na obszarze z zapisem tereny rolnicze,

- sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości:

- Nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

- Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium – 250,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych);

- Płatne w terminie do 28 czerwca 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

-  Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

 7. Minimalne postąpienie:

Minimalne postąpienie wynosi: – 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).

8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

01 lipca 2022 r. godz. 10ºº, I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją oraz na własny koszt wznowi granice nabywanej nieruchomości.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 54 lub 091 466 79 55 Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 31-05-2022 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 31-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 31-05-2022 10:01