Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 85 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie Nr 85 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń: działka nr 493 o pow. - 1078 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033633/2, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni. Lokalizacja ogólna działki jest dogodna w cichej, spokojnej okolicy, w otoczeniu terenów pod zabudowę jednorodzinną, zieleni urządzonej o charakterze parkowym, kompleksu sportowego i rozległych terenów niezabudowanych, ze dobrym dojazdem wydzieloną drogą wewnętrzną. Działka usytuowana jest w oddaleniu od centrum i intensywnego ruchu ulicznego, co zapewni dogodne warunki mieszkaniowe. Sąsiedztwo działki od północy stanowi projektowana droga wewnętrzna, teren zabudowy jednorodzinnej i stadion sportowy, od południa teren zabudowy jednorodzinnej, od zachodu grunty użytkowane rolniczo i od wschodu tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie ul. Odrzańskiej oraz zabudowa mieszkaniowa usytuowana po jej przeciwnej stronie. Lokalizacja szczegółowa jest korzystna, uwzględniając sąsiedztwo terenów i zabudowy o podobnym charakterze oraz rozległych terenach rolnych. Dojazd do działki dobry, nowo wydzieloną drogą wewnętrzną, stanowiąca na chwilę obecną nieurządzoną drogę o nawierzchni gruntowej, zapewniająca dojazd do drogi głównej – ul. Odrzańskiej. Działka jest w kształcie kwadratu, teren płaski, o nawierzchni gruntowej porośniętej roślinnością trawiastą. Na przedmiotowym terenie przewidziano sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacji. Działka jest w zasięgu sieci częściowego uzbrojenia technicznego w drodze wewnętrznej przy granicy działki /W,Ks,/, przy działce nr 478 i nr 498, na działce nr 477 zaprojektowano podziemną przepompownię ścieków i wód opadowych. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 4.MN.

Cena nieruchomości: 110.000,00. zł  (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości                             na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  –  do  20 września 2022 r.               

§ 2. Sprzedaż działki nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny  osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie  obowiązujący podatek Vat.

§ 3. Wykaz nieruchomości opisanej w § 1  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni  na tablicach ogłoszeń,  BIP, stronie internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz w prasie - Infopublikatorze.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 9 sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 2022 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-08-2022 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 09-08-2022
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2022 14:53