Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 47 obręb 1 miasta Moryń o powierzchni 0,0093 ha

Moryń, 28 września 2022 r.

GMOŚ. 6840. 4.2022.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia na podstawie art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 47 obręb 1 miasta Moryń o powierzchni 0,0093 ha. Oznaczona w K W Nr SZ1Y/00059495/0. Powierzchnię działki stanowią grunty sklasyfikowane jako droga. Działka położona jest w zachodniej części Morynia po prawej stronie - ul. Dworcowa - wyjeżdżając w kierunku Cedyni. Położona jest korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych z korzystnym dojazdem i dostępem. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada teren płaski. Stanowi teren porośnięty trawą i ogrodzony jest w raz z nieruchomością przyległą. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Od strony południowej przebiega droga wojewódzka w kierunku Cedyni o nawierzchni asfaltowej stanowiąca dojazd do nieruchomości. Posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej oraz do drogi publicznej.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXIV/250/2014 z dnia 15 września 2014 roku działka jest w obszarze oznaczonym symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z utworzeniem usług.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości: sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości: nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 7.900,00 zł ( słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych).

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium –  400,00 zł. ( słownie: czterysta złotych ), płatne w terminie do

28 października 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

7. Minimalne postąpienie: 80,00 zł. ( słownie: osiemdziesiąt złotych ).

8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu: 31 października 2022 r. o godzinie 10.00 - I ustny przetarg nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54 Fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2022 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 28-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2022 10:02