Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 149/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 149/2022
Burmistrza Morynia

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

działka nr 184/12,  o pow. 2,5637 w udziale 199/10000 części, obręb Bielin,  oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00029921/7. Nieruchomość niezabudowana położona jest we wschodniej części Bielina po lewej stronie drogi asfaltowej w kierunku Wierzchlasu. Posiada teren płaski. W sąsiedztwie znajdują się od strony północnej i wschodniej tereny rolne wykorzystywane  i użytkowane rolniczo. Od strony południowej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Od północno – zachodniej strony do nieruchomości przylegają tereny przeznaczone i wykorzystywane na usługi sportu. Działka ta wykorzystywana i użytkowana jest jako teren przydomowych ogródków działkowych. Na nieruchomości występują zadrzewienia drzew i krzewów owocowych oraz altany ogrodowe. Kształt nieruchomości dość regularny zbliżony do prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej oraz do sieci energetycznej i wodociągowej. Lokalizacja nieruchomości korzystna dla funkcji rolniczej, rekreacji i charakteryzuje się korzystnymi cechami społecznymi, sportowymi i sąsiedzkimi.

§ 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Moryń zatwierdzonych uchwałą nr XXXIV/250/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2014 roku obszar, na którym położona jest działka nr 184/12 oznaczony jest symbolem ZD z zapisem tereny ogródków działkowych.

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 5.500,00 zł  (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  –  do  30 grudnia  2022 r.               

§ 3. Sprzedaż działki nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny  osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie  obowiązujący podatek Vat.

§ 4. Wykaz nieruchomości opisanej w § 1  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, w BIP i stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, prasie -Infopublikatorze.pl.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 6. Termin wywieszenia wykazu: od 18 listopada 2022 r. do  9 grudnia 2022 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-11-2022 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 18-11-2022
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2022 12:21