Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 29 kwietnia 2005r.

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przedstawienie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

  • informacja dot. interpelacji

4.Informacja z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku.

5.Wnioski i zapytania radnych .

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

a / informacja Skarbnika z wykonania budżetu za 2004 rok

b/ opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej oraz Komisji Turystyki Kultury i Sportu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok

c/ opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok

i złożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morynia

d / opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu

z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2004 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

8.Rozpatrzenie projektów uchwał :

a / o zmianie w uchwale Nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia

b/ w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Gądno”

c/ w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Moryń „

d/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego miasta Moryń dla działek nr 452/1, 452/2,453/1,453/2,454/2,455 i 451 położonych w obrębie 2 m.Moryń przy ul.Odrzańskiej w gminie Moryń

e/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego miasta Moryń dla działek nr 276/8, 277 , 279,280,282, 283 i 284 położonych w obrębie 3 m.Moryń przy ul.Lipowej w gminie Moryń

f/ w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej ( dz.107/86 obr.Witnica)

g/ w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej (dz.26/4 obr.3 m.Moryń)

h/ w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok.

i/ w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz”

j/ w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Mirowo”

k/w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Nowe Objezierze”

l/w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Klępicz”

ł/w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości ( dz.184/40 Bielin)

9.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych .

10.Wolne wnioski i zapytania.

11 .Zamknięcie obrad XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 28-04-2005 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2005 11:24