Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/217/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie zmiany w uchwale Nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r.


Uchwała Nr XXV /217/ 2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

o zmianie w uchwale Nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu   dnia 05 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia

Na podstawie art. 4 pkt 1 , ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz.1593 oraz z 2002r. Nr 113 , poz.984 i Nr 214,poz.1806 / i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. z 2003r. Nr 33 , poz.264 z 2004r.Nr 47, poz.448 /, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V / 22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.500 zł / słownie :trzy tysiące pięćset złotych /. ”

  1. W § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie :

„ dodatek funkcyjny w wysokości 1.100 zł / słownie: jeden tysiąc sto złotych /.”

  1. W § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie :

„ dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 700 zł

/ słownie : siedemset złotych/.”

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Moryniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 08-06-2005 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2005 14:21