Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/253/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005r


Uchwała Nr XXVIII/253/2005 r.

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 08 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457/

Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę 15.550zł

w tym:

Dział 700 rozdział 70005 § 0490 o kwotę 700zł

„ 756 „ 75616 § 0310 „ 14.850zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 53.350zł

w tym:

Dział 600 rozdział 60016 § 0690 o kwotę 2.000zł

Dział 630 rozdział 63003 § 0970 o kwotę 4.430zł

Dział 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 700zł

„ 700 „ 70005 § 0970 „ 1.220zł

„ 750 „ 75023 § 0970 „ 2.800zł

„ 756 „ 75615 § 0910 „ 16.800zł

„ „ § 0340 „ 7.300zł

„ „ 75616 § 0360 „ 11.400zł

„ „ 75618 § 0480 „ 6.700zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 37.800zł

w tym:

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 12.200zł

„ 700 „ 70005 § 4300 „ 6.400zł

„ 710 „ 71035 § 2650 „ 6.000zł

„ 754 „ 75412 § 4210 „ 3.500zł

„ 851 „ 85154 § 4300 „ 6.700zł

„ 926 „ 92605 § 2820 „ 3.000zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

Do § 1.

Dział 700- zmniejszenie środków - 700

Dział 756-zmniejszenie środków - odsetki od nieterminowych płatności podatku od nieruchomości osoby fizyczne - 14.850

Do § 2.

Dział 600-zwiększenie planu - darowizna - drogi - 2.000

Dział 630-zwiększenie planu -zwrot dotacji za 2004 rok - 4.430

Dział 700-zwiększenie planu - wieczyste użytkowanie, służebność - 1.920

Dział 750-zwiększenia planu - prowizje, zwroty kosztów - 2.800

Dział 756-zwiększenie planu - zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki osoby prawne, podatek od środków transportowych osoby prawne, podatek od spadków i darowizn - 42.200

Do § 3.

Dział 600-zwiększenie planu - projekt droga Bielin - 12.200

Dział 700-zwiększenie planu - koszty ogrzewania Sali Widowiskowej- 6.400

Dział 710-zwiększenie planu - dotacja przedmiotowa ZGKiM Moryń - 6.000

Dział 754-zakup materiałów do remontu remizy OSP w Moryniu/1700/

Oraz zakup paliwa /1800/ - 3.500

Dział 851-zwiększenie planu - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 6.700

Dział 926-zwiększenie planu - dotacja LOK zakup broni - 3.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 25-11-2005 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2005 08:30