Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XII/87/2003 w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.


 

UCHWAŁA NR XII/87/2003

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 08 grudnia 2003

 

 

 

 

 

w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru

 

 

 

 

Na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

 

§ 1. Określa się wysokość stawki opłaty targowej od każdej osoby zobowiązanej do jej wniesienia na terenie miasta Morynia 16,00zł, a na terenie sołectw 11,00 zł.

 

 

 

 

§ 2. 1. Opłatę targową w Moryniu pobiera codziennie w miejscu prowadzenia handlu, upoważniony pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

 

2. Pobór opłaty na terenie sołectw powierza się inkasentom określonym w § 1 uchwały Nr XXXIII/332/2002 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 lutego 2002r w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/168/96 z dnia 21 marca 1996r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń.

 

3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przyznaje się 10% sumy zainkasowanej.

 

4. Wpływy z opłaty targowej przekazywane będą przez inkasentów raz w miesiącu na konto Urzędy Miejskiego w Moryniu do 5-go następnego miesiąca.

 

 

 

 

 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 09 grudnia 2002 r.w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.

 

 

 

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

Karol Głodny

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 23-01-2004 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-02-2008 11:01