Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostęp do informacji publicznych nieudostępni onych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (do pobrania w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu, I piętro, pokój nr 9, z Biuletynu Informacji Publicznej lub opracowany przez klienta samodzielnie) składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15. Wniosek można także wnieść przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie E-PUAP dostępnej pod adresem. www.epuap.gov.pl.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni należy powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w którym udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

  • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonej we wniosku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
  • Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.
  • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
    • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
    • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Pliki do pobrania:
  • wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (*.RTF) » POBIERZ PLIK
  • wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (*.PDF) » POBIERZ PLIK

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-07-2010 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-11-2012 12:09