Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Instytucje pomocowe oraz leczenie

Instytucje pomocowe.

 1. SP ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin, Rejestracja: (91) 455 83 43, Fax: (91) 886 90 22, adres email: otu@otu.szczecin.pl;
 2. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje", ul. Żołnierska 55, Szczecin, tel. (91) 487-60-70;
 3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, Poradnia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia mieści się w Przychodni Kolejowej nr 5 WOMP – ZCLiP przy ul. 3 Maja 25-27 na parterze budynku przychodni (wejście od strony podjazdu dla karetek);
 4. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, Urząd Miejski w Moryniu, ul. Plac Wolności 1 (I piętro, pokój nr 12 ), Czynny w każdą środę miesiąca w godz. 1500-1800,  Dyżury telefoniczne- (91) 466-79-68.
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu, ul. Szeroka nr 12, tel. (91) 414-61-45.
 6. Zespół Inderdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Moryń, ul. Plac Wolności 1, tel. (91) 414-61-45, (91) 466-79-60.  

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 3. Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 7. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 8. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 9. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie:

 1. psychoterapii osób uzależnionych,
 2. indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

 • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji i instytucji tj. Policja;
 • zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się leczeniu odwykowemu;
 • wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu;
 • skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
 • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Pliki do pobrania

 • Wzór zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu  » Pobierz (*.RTF)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-03-2015 19:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leokadia Kuryłowicz 01-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-01-2017 12:03