Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

zarządzenie nr 64/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym.


                                            Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  64/04

                                                BURMISTRZA MORYNIA

                                                  Z DNIA 8 lipca 2004r

 

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz.543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112 Nr 153, poz. 1271, Nr 154, poz.1800, Nr 200, poz.1682; z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 240 poz.2058, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 42, poz.880, Nr 141 poz.1492) oraz w wykonaniu Uchwał Rady Miejskiej

w Moryniu Nr 34/02 z 21-01-2002r., Nr III/8/02 z 08-12-2002r., Nr XI/72/03 z 30-11-2003r., Nr XII/82/03 z 08-12-2003r., Nr XV/108/04 z 23-03-2004r.

Nr XVII/125/04 z 27-05-2004r., Nr XVII/126/04 z dnia 27-05-2004r.,

Nr XVII/127/04 z 27-05-2004r., Nr XVII/128/04 z 27-05-2004r.

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą, wysokość wadium i wysokość minimalnego postąpienia w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym nr 155 udział do 0,151 części, położonej w obrębie 3 miasta Moryń.

  1. cena wywoławcza - 8.900,00 zł

  2. wadium- 890,00 zł

  3. minimalne postąpienie - 89,00 zł

                                                                        - 2 -

§ 2. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 13 stycznia 1998r. ( Dz.U. Dz 1998r. Nr 9, poz.30) powierza się powołanej komisji przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-08-2004 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2004 10:19