Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 72/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 72/2004

BURMISTRZA MORYNIA

                                                                 Z D N I A 30 lipca 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

L.p

Nr nierucho-mości

Pow.

[m2]

Nr

KW

Położenie

[obręb]

Opis

nieruchomości

Wysokość czynszu

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Część dz.25

Działka

nr 181

Działka

nr 120/3

Działka

nr 130

Działka

Nr 187

Działka

nr 26/4

Działka

Nr 222

Działka

nr 189

Działka

nr 1/5

137/11

252/1

38/5;38/6

194/6

370;560;

340;300;

300;200;

350;;360;

360;320;

500;340;

300;570;

73; 73

300;390;

360

78

200

214

550

421

316

5 x 18m2;

15m2

8x22,50m2;

21;20,10

8828

140

33098

25816

33097

25805

kw brak

33096

37245

25837

44416

38468

33631

41094

39354

38468

33631

Obręb 3 Moryń

- „ -

- „ -

- „-

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

Nieruchomo-ści niezabudo-

wane

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

- „ -

716,10 zł

za 1 ha rocznie

2,46 zł/m2

rocznie plus obo-

wiązujący podatek Vat

99,44 zł rocznie

716,10 zł

rocznie

                                                                      - 2 -

Oprócz czynszu dzierżawnego i podatku Vat Dzierżawcy będą ponosić opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji

w Moryniu, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 02-08-2004r. do 23-08-2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-08-2004 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2004 12:10