Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 69/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 69/2004

BURMISTRZA MORYNIA

                                                                    Z D N I A 22 lipca 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena nieruchomości

Informacja o sprtzedaży

Termin do złożenia wniosku

przez osoby,

którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1.

W trakcie

zakładania

97 - udział 0,49 części

8700

Stare Objezierze

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym

w skład której wchodzi lokal mieszkalny o pow. 161,11m2, budynek gospodarczy o pow. 57,91m2, pomieszczenia piwniczne

o pow.57,91m. Dostęp do dzialki od ulicy.Kształt działki nieregularny. Działka

w pełni uzbrojona tj. prąd

i woda.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium -dominująca funkcja mieszkalno-użytkowa

38.989,00

Sprzedaż na własność

na rzecz Najemcy

Do 03-09-2004r.

2.

- „ -

97- udział

0,51 części

8700

Stare Objezierze

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym w skład którego wchodzi lokal użytkowy

o pow.210,05m2 ( była mleczarnia mleka), budynek gospodarczy

o pow.23,27m2, pomieszczenia piwniczne o pow.26,59m2. Dostęp do dzialki od ulicy.Kształt działki nieregularny. Działka w pełni uzbrojona tj. prąd

i woda.

- „ -

30.000,00

Sprzedaż na własność

- „ -

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 23-07-2004r. do 13-08-2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-08-2004 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2004 12:24