Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 63/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 63/04

BURMISTRZA MORYNIA

                                                                               Z D N I A 08 lipca 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena nieruchomości

Informacja o sprtzedaży

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości

1.

W trakcie

zakładania

301/1

5205

2 miasta Moryń

ul. Wodna

Kształt działki regularny, wydłużony, niezabudowana. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną, odległość do drogi głównej ok.

300m,nieuzbrojenia brak,nieogrodzona, niezagospodarowana, wg ewidencji gruntów jest to RIVa

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

6.300,00

Sprzedaż na własność

Do 19-08-2004r.

2.

- „ -

301/3

1331

2 miasta Moryń

ul. Wodna

- „ -

- „ -

2.000,00

- „ -

- „ -

3.

- „ -

302/1

7673

2 miasta Moryń,

ul. Wodna

- „ -

- „ -

9.300,00

- „ -

- „ -

4.

- „ -

314/2

2818

2 miasta Moryń,

ul. Wodna

- „ -

- „ -

4.200,00

- „ -

- „ -

5.

41557

309/3

1061

2 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki droga asfaltową, media komunalne znajdują się w ulicy Piaskowej

Plan miejscowy nie obowiazuje.

Kierunek zagospodarowania w studium zabudowa mieszkaniowo-usługowa

18.000,00

- „ -

- „ -

6.

41557

309/4

1070

2 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

- „ -

- „ -

18.000,00

- „ -

- „ -

7.

W trakcie zakładania

108

965

1 miasta Moryń, rejon ulicy Piaskowej i Dworcowej

Kształt działki nieregularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, działka nie posiada dojazdu, położona w niedalekiej odległości od oczyszczalni ścieków, niezagospodarowana, wg ewidencji gruntów jest to ŁIV

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

1.200,00

- „ -

- „ -

8.

50401

95

3784

1 miasta Moryń,

ul. Dworcowa

Kształt działki nieregularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, dojazd do działki z drogi nieutwardzonej, niezagospodarowana,wg ewidencj gruntów jest to RIVa, ŁIV, ŁV.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

5.300,00

- „ -

- „ -

9.

W trakcie zakładania

127

2525

1 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

Kształt działki nieregularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, dojazd do działki

z drogi nieutwardzonej, niezagospodarowana, wg ewidencji gruntów jest to RIVb, ŁIV.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

1.600,00

- „ -

- „ -

10.

50647

121

2849

1 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

Kształt działki regularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, dostęp do drogi dobry,

niezagospodarowana,

wg ewidencji gruntów jest to RIIIB, RIVa, RVIz

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

6200,00

- „ -

- „ -

11.

25838,25813

392/1

736

3 miasta Moryń,

ul. Lipowa

i Parkowa

Kształt działki nieregularny, niezabudowana, uzbrojenie dostępne

w ulicy Lipowej, dojazd bezpośredni

z ul. Lipowej

i Parkowej,

niezagospodarowana

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na działce znajdują się słupy linii energetycznej napowietrznej

21.000,00

- „ -

- „ -

12.

W trakcie zakładania

64/2

3900

Klępicz

Kształt działki nieregularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, dojazd do działki z drogi nieutwardzonej, niezagospodarowana,

wg ewidencj gruntów jest to RIIIb.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

3.200,00

- „ -

- „ -

13.

41390

53

Grunt-400m2

Budynek-18,02m2

Klępicz

Kształt działki nieregularny, zabudowana budynkiem gospodarczym, dojazd do nieruchomości dobry, uzbrojenie w ulicy, budynek przedwojenny, wymaga remontu.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium- funkcja mieszkalna. Obszar do dalszego zachowania istniejącej zabudowy.

3800,00

- „ -

- „ -

14.

39647

63

9256

Stare Objezierze

Kształt działki regularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, dojazd do działki z drogi utwardzonej, niezagospodarowana,

wg ewidencj gruntów jest to RIVa

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

10.000,00

- „ -

- „ -

15.

4280

155

837 udział do 0,151 części

3 miasta Moryn,

ul. Rynkowa 8/3

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Sprzedaży podlega lokal mieszkalny o pow. 23,48m2, pomieszczenie przynależne w budynku gospodarczym o pow.6,00m2.

Sprzedawany udział

w nieruchomości-0,151 części

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium- dominująca funkcja mieszkalno-usługowa.

8.900,00

- „ -

- „ -

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres

21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji

w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 08-07-2004r. do 28-07-2004r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-08-2004 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2004 12:29