Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

zarządzenie nr 62/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 62/04

BURMISTRZA MORYNIA

                                                                        Z D N I A 08 lipca 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

i sposób zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu

1.

38468

Część działki

nr 137/11

15

3 miasta Moryń

ul. Rynkowa

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, część działki jest niezabudowana przeznaczona do ustawienia garaży tymczasowych (blaszanych)

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium - funkcja mieszkaniowa.

2,46 zł/m2 rocznie plus obowiązujący podatek VAT.

Dzierżawa na okres trzech lat

2.

33631

Część

działki

nr 252/1

23,40

3 miasta Moryń

ul. Świerkowa

Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do ustawienia garaży tymczasowych (blaszanych

- „ -

2,46 zł/m2 rocznie plus obowiązujący podatek Vat

Dzierżawa na okres trzech lat

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres

21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji

w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 08-07-2004r. do 28-07-2004r.

- 2 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-08-2004 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2004 12:46